Συντήρηση του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Θεολόγου, από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Αντικείμενο της εργολαβίας είναι οι εργασίες συντήρησης του κτηρίου που φιλοξενεί δραστηριότητες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στη Δημοτική Κοινότητα Θεολόγου.

Στην υπογραφή εργολαβικής σύμβασης για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση Κέντρου
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Θεολόγου», έναντι του συνολικού ποσού των 56.954,48 € προέβη ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος.

Αποτέλεσμα εικόνας για περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στη Δημοτική Κοινότητα Θεολόγου.

Αντικείμενο της εργολαβίας είναι οι εργασίες συντήρησης του κτηρίου που φιλοξενεί δραστηριότητες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στη Δημοτική Κοινότητα Θεολόγου.
Φορέας κατασκευής του έργου είναι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, μετά από Διαβαθμιδική Σύμβαση Συνεργασίας που έχει υπογραφεί με τον Δήμο Ρόδου

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Πεταλούδων Ρόδου επαναλειτουργεί μετά από πρωτοβουλία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου . Για τους παραπάνω λόγους κρίθηκε αναγκαία η αποκατάσταση των ζημιών του κτηρίου για να μπορούν να υποδέχονται με ασφάλεια και άνεση τους επισκέπτες μαθητές. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Νομού Δωδεκανήσου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο.