Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου της Ρόδου, σε ποιους δρόμους, πόσο θα κοστίσει

Εντάχθηκε στο επιχειρησιακό πρόγραμμα “Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020” το Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου της Ρόδου, με απόφαση που εκδόθηκε.

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Το φυσικό αντικείμενο της πράξης είναι: Η προτεινόμενη Πράξη αφορά στη δημιουργία του Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου στην πόλη της Ρόδου.

Στην πρόταση συμμετέχουν ο Δήμος Ρόδου (ως Κύριος Δικαιούχος) και το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου (ως Συνδικαιούχος), με δεδομένο ότι ο Εμπορικός Σύλλογος Ρόδου δήλωσε αδυναμία να συμμετάσχει με βάση σχετική απόφαση του ΔΣ του.
Η περιοχή παρέμβασης ορίζεται από τις οδούς: Αμερικής, 25ης Μαρτίου, Εθνάρχου Μακαρίου, Νικολάου Πλαστήρα, Κυρμιχάλη, Αβέρωφ και Παπάγου.

Οι παρεμβάσεις που θα γίνουν στο δημόσιο χώρο από το Δήμο Ρόδου είναι οι ακόλουθες:
1. Νέα δάπεδα στους υπάρχοντες πεζόδρομους από ψυχρά υλικά και ξύλο,
2. Παγκάκια μοντέρνου σχεδιασμού που θα φέρουν το λογότυπο του Open Mall,
3. Βρύσες,
4. Έξυπνες πληροφοριακές πινακίδες,
5. Βυθιζόμενοι κάδοι απορριμμάτων,
6. Καλαθάκια δρόμου με σύστημα αναρρόφησης και
7. Έξυπνες διαβάσεις με σήμανση «ΚΟΙΤΑ ΔΕΞΙΑ –ΚΟΙΤΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ» διευκολύνοντας τους πεζούς στο να ελέγξουν την κυκλοφορία.
8. Επίσης θα τοποθετηθεί φύτευση και υδάτινες νησίδες με επιδαπέδιους πίδακες νερού για τη βελτίωση του μικροκλίματος της περιοχής.
9. Τέλος θα γίνει αλλαγή στον φωτισμό των πεζοδρόμων και αντικατάσταση των φωτιστικών στηλών στους δρόμους με μικρό πλάτος πεζοδρομίων, με υπερόδιο led φωτισμό.

Αναλυτική περιγραφή των ως άνω παρεμβάσεων περιλαμβάνεται στην Τεχνική Έκθεση που έχει συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και επισυνάπτεται στην παρούσα πρόταση.
Στην πρόταση συμμετέχουν επίσης 93 επιχειρήσεις.
Επί των προσόψεων των επιχειρήσεων αυτών θα εγκατασταθεί ειδική πινακίδα σήμανσης για τη συμμετοχή τους στο Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου, με ευθύνη του Συνδικαιούχου Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου.

Επιπλέον, το Επιμελητήριο θα αναλάβει να υλοποιήσει πρόγραμμα προβολής και προώθησης του Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου που θα περιλαμβάνει τη δημιουργία ψηφιακού λογοτύπου και τη διοργάνωση εκδηλώσεων προσέλκυσης κοινού στους χώρους του Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου.
Αναλυτική περιγραφή των παρεμβάσεων αυτών περιλαμβάνεται στην Τεχνική Έκθεση που έχει συνταχθεί από το Επιμελητήριο και επισυνάπτεται στην παρούσα πρόταση.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προτεινόμενης Πράξης ανέρχεται σε 1.614.777,75 ευρώ που αναλύεται σε:
α. 1.499.863,75 ευρώ αφορούν σε δράσεις του Δήμου Ρόδου
β. 114.914 ευρώ αφορούν σε δράσεις του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου.
Η χρονική διάρκεια της προτεινόμενης Πράξης ανέρχεται σε 36 μήνες.