Σύμβαση ορισμένου χρόνου ανακοίνωσε ο ΡΟΔΑ για 23 άτομα

 Έως 22/7/19 οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν τις αιτήσεις τους. Όλες οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2018 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΡΟΔΑ»

Αρχείο Προκήρυξης