“Φθινοπωρινή Ιστορία” τού Ἀλεξέι Ἀρμπούζωφ στο κινηματουέατρο “ΡΟΔΟΝ”

Σ΄ἕναν κόσμο ποὺ σεμνύνεται γιὰ τὶς εὐκολίες στὴν ἐπικοινωνία τῶν ἀνθρώπων, κάποιοι
ἀδυνατοῦν νὰ προσαρμοστοῦν. Κάποιοι, κυρίως στὶς μεγαλύτερες ἡλικίες, βιώνουν τὴ
μοναξιά καὶ προσπαθοῦν νὰ τὴν ξορκίσουν καθένας μὲ τὸν δικό του τρόπο.

Ἡ Φθινοπωρινὴ ἱστορία τοῦ Ἀλεξέι Ἀρμπούζωφ παρουσιάζει δύο τέτοια πρόσωπα, τὸν
Ροντιόν, τυπικὸ καὶ εὐέξαπτο ἀρχίατρο σὲ παραθαλάσσιο ἰαματικὸ κέντρο, καὶ τὴ Λίντια,
πρώην ἀρτίστρια καὶ ἀτίθαση ἔνοικο τοῦ κέντρου·

δυὸ πρόσωπα πού, βαδίζοντας στὸ
φθινόπωρο τῆς ζωῆς τους, ἔχοντας χάσει συντρόφους, φίλους καὶ συγγενεῖς, καταλήγουν
νὰ ἔρχονται κοντὰ μέσα ἀπὸ συνθῆκες ποὺ ἀναδίνουν τρυφερότητα, χιοῦμορ καὶ βαθιὰ
ἀνθρωπιά· δυὸ πρόσωπα πού, παρὰ τὴν ἀρχικὴ σύγκρουση τῶν ἐκρηκτικῶν χαρακτήρων
τους, καταλήγουν νά ἀνακαλύψουν τὸ κοινό τους σημεῖο – τὴν ἀνάγκη νὰ ἀγαπήσουν καὶ ν’ἀγαπηθοῦν.

“Φθινοπωρινή Ιστορία” τού Ἀλεξέι Ἀρμπούζωφ στο κινηματουέατρο “ΡΟΔΟΝ”