Βασίλη Α. Υψηλάντη, απαντήσεις σε πάγια αιτήματα της Δωδεκανησιακής κοινωνίας

Δύο σημαντικές κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις του Βουλευτή Δωδεκανήσου Βασίλη Α. Υψηλάντη δίνουν απαντήσεις σε πάγια αιτήματα της Δωδεκανησιακής κοινωνίας.

Η πρώτη με την αποδοχή από μέρους του Υπουργού Επικρατείας να συμπεριλάβει στο νομοσχέδιο για το επιτελικό κράτος ρητή διάταξη για τη νησιωτικότητα.

Συγκεκριμένα, μετά την παρέμβαση του βουλευτή Δωδεκανήσου, στο άρθρο 62 παρ.1. και 2 προβλέπεται ότι κάθε σχέδιο νόμου, προσθήκη ή τροπολογία, καθώς και κανονιστική απόφαση μείζονος οικονομικής ή κοινωνικής σημασίας, πρέπει να συνοδεύεται από Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης σε σχέση με τη νησιωτικότητα.

Με τον τρόπο αυτό εξειδικεύεται η συνταγματική διάταξη της παρ.4 του άρθρου 101 του Συντάγματος με την οποία «Ο κοινός νομοθέτης και η διοίκηση, όταν δρουν κανονιστικά, υποχρεούνται να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες των νησιωτικών και ορεινών περιοχών, μεριμνώντας για την ανάπτυξή τους» .

Εξάλλου, κατά τις συνεδριάσεις της Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, ο Βασίλης Α. Υψηλάντης μίλησε για την ανάγκη διάσωσης της ΕΤΑΙΠΡΟΦΥΚΑ.

Μετά από διαβουλεύσεις που είχε με τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργο Χατζημάρκο, τους νομικούς συμβούλους της ΕΤΑΙΠΡΟΦΥΚΑ κ.κ Πέρρο και Κόκκινο και σε συνεννόηση με τους αρμόδιους υπουργούς και υφυπουργούς δεν περιορίστηκε μόνον στην αρχική διάταξη όπως την ζήτησε η ΕΤΑΙΠΡΟΦΥΚΑ και είχε υιοθετήσει ο αρμόδιος Υπουργός Εσωτερικών κ. Θεοδωρικάκος αλλά προχώρησε στο αίτημα να συμπεριληφθούν στην πρόβλεψη και οι υπό εκκαθάριση αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες όπως στην προκειμένη περίπτωση η ΕΤΑΙΠΡΟΦΥΚΑ. Το αίτημα αυτό έγινε δεκτό κάτι που σημαίνει την οριστική διάσωση της ΕΤΑΙΠΡΟΦΥΚΑ.

Ο Βασίλης Α. Υψηλάντης, Α’ Κοσμήτορας – Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής και Βουλευτής Δωδεκανήσου δήλωσε ότι : “ Ο αγώνας για την επίλυση των προβλημάτων των νησιών μας είναι αδιάκοπος. Από της πρώτες μέρες της νέας διακυβέρνησης η ανταπόκριση στα αιτήματα των νησιών μας είναι άμεση και αποτελεσματική.

Εκφράζω την ικανοποίησή μου για την εξέλιξη τόσο της υιοθέτησης της νομοθετικής εξειδίκευσης της νησιωτικότητας όσον και της οριστικής σωτηρίας της ΕΤΑΙΠΡΟΦΥΚΑ. Συνεχίζω να εργάζομαι συστηματικά, με γνώση και αποτελεσματικότητα για τα νησιά μας.»

Πηγή: ροδιακή