Συγκροτήθηκε το συντονιστικό για την πολιτική προστασία της Δωδεκανήσου

Συντονιστικό όργανο Πολιτικής Προστασίας για τα Δωδεκάνησα, συγκροτήθηκε με απόφαση του αντιπεριφερειάρχη Δωδεκανήσου κ. Χρ. Ευστρατίου.

Στην απόφαση αναφέρονται τα εξής:
«Αποφασίζουμε συγκροτούμε το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου αποτελούμενο από τους:
1. Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου κ Χρήστο Ευστρατίου, ως Πρόεδρο, ή ο νόμιμος αναπληρωτής του

2. Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Ιωάννη Θεμέλαρο, ως μέλος με αναπληρωτή τον Νικολή Νικόλαο.

3. Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Άγγελο Ανανία, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Στέργο Παρδαλό.

4. Πρόεδρο ή οριζόμενο εκπρόσωπο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ν. Αιγαίου

5. Προϊστάμενο Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Προϊστάμενο του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Δωδεκανήσου ή τουςνόμιμους αναπληρωτές τους

6. Προϊστάμενο Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.

7. Στρατιωτικούς Διοικητές 95 ΑΔΤΕ και 80 ΑΔΤΕ ή τους νόμιμους αναπληρωτές τους.

8. Διοικητές Α’ και Β’ Αστυνομικής Διεύθυνσης Δωδεκανήσου ή τους νόμιμους αναπληρωτές τους.

9. Διοικητή Περιφερειακής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ν. Αιγαίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.

10. Διοικητή Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ρόδου και Διοικητή Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κω ή τους νόμιμους αναπληρωτές τους.

11. Διοικητή 8ης ΠΕΔΙΛΣ ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.

12. Διοικητή Κεντρικού Λιμεναρχείου Ρόδου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του

13. Προϊστάμενο της Δνσης Τεχν. Έργων Δωδεκανήσου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.

14. Προϊστάμενο της Δνσης Δημόσιας Υγείας Δωδεκανήσου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.

15. Προϊστάμενο της Δνσης Κοινωνικής Μέριμνας Δωδεκανήσου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.

16. Προϊστάμενο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας Δωδεκανήσου ή τον νόμιμο
αναπληρωτή του.

17. Προϊστάμενο της Δ/νσης Ανάπτυξης Δωδεκανήσου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.

18. Προϊστάμενο της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Δωδεκανήσου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του

19. Προϊστάμενο της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Δωδεκανήσου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του

20. Προϊστάμενο της Δ/νσης Δασών Δωδεκανήσου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.

21. Προϊστάμενο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του

22. Εκπρόσωπος του ΕΚΑΒ Ρόδου των Νομαρχιακών Γενικών Νοσοκομείων Καλύμνου και Κω ή τους νόμιμους αναπληρωτές τους.

23. Οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων α’βάθμιας και β’βάθμιας εκπαίδευσης
Δωδεκανήσου ή οι νόμιμοι αναπληρωτές τους

24. Εκπροσώπους Πολιτικής Προστασίας των Δήμων Π.Ε. Δωδεκανήσου.

25. Εκπροσώπους Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας

26. Εκπρόσωποι Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΔΔΗΕ. ΟΤΕ, ΔΕΥΑΡ, ΑΗΣ Σορωνής
κ.α.)

27. Διοικητικό Υπάλληλο της ΠΕ Δωδεκανήσου ή αναπληρωτή του.

Στις συνεδριάσεις του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας παίρνουν μέρος, κατά περίπτωση, εκπρόσωποι Δήμων των πληττόμενων περιοχών, εκπρόσωποι Αγροτικών, Μελισσοκομικών κ.λπ. Συνεταιρισμών ή Συλλόγων, εκπρόσωποι λοιπών εθελοντικών οργανώσεων και κοινωνικών φορέων ή Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου, καθώς και εκπρόσωποι Υπηρεσιών της ΠΝΑΙ (εκτός τακτικών μελών), της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, Επαγγελματικών φορέων (ΤΕΕ Επιμελητήρια κ.α) μετά από πρόσκληση του Προέδρου του.

Σκοπός του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας είναι η υποβοήθηση του έργου του Αντιπεριφερειάρχη, όπως προσδιορίζεται στη παράγραφο 3 του άρθρου 12 του ν. 3013/2002 «Αναβάθμιση της Πολιτικής Προστασίας και λοιπές διατάξεις» όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.»