Διαγωνισμός για το οδικό δίκτυο της Σύμης

Σε διαγωνισμό για την εκτέλεση του έργου “Βελτίωση οδικής ασφάλειας του επαρχιακού οδικού δικτύου νήσου Σύμης”, προχωρά η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Οι ενδιαφερόμενοι, θα μπορούν να καταθέτουν ηλεκτρονικά τις προσφορές τους μέχρι τις 25 Νοεμβρίου, ενώ η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 29 του ίδιου μήνα.

Σημειώνεται ότι ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 2.430.000€ και αυτό θα πρέπει να εκτελεστεί μέσα σε διάστημα 18 μηνών από τη μέρα υπογρφής της σύμβασης.

Το έργο είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ 2014-2020 στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος “Νότιο  Αιγαίου 2014-2020” και συγχρηματοδοτείται κατά 50% από εθνικούς πόρους και κατά 50% από το ευρωπαϊκό ταμείο περιφερειακής ανάπτυξης.

Η χρηματοδότησή του γίνεται μέσα από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.