Πυροσβεστική φωλιά – Ένα εξαιρετικά σημαντικό εργαλείο για την αντιμετώπιση πυρκαγιάς

Είστε αρκετά βέβαιοι ότι ο χώρος εργασίας σας είναι ασφαλής από πυρκαγιά; Τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης είναι το γραφείο, ο εξοπλισμός, οι άνθρωποι και το σημαντικότερο, η ασφάλεια όλων αυτών των περιουσιακών στοιχείων σε συνδυασμό. Η επένδυση στην ασφάλεια όλων των περιουσιακών στοιχείων εξασφαλίζει τη μακροζωία της επιχείρησης. Αυτό σημαίνει ότι ο χώρος εργασίας πρέπει να είναι επαρκώς εξοπλισμένος με τα απαραίτητα πυροσβεστικά είδη – πυροσβεστήρες, συναγερμούς πυρκαγιάς, ανιχνευτές καπνού, συμπεριλαμβανομένης της πυροσβεστικής φωλιάς. Ποια οφέλη όμως κερδίζει η επιχείρησή σας από την πυροσβεστική φωλιά; Ποιος είναι ο ρόλος της στην πυρασφάλεια;

Έχοντας μία πυροσβεστική φωλιά στο χώρο εργασίας σας, οι εργαζόμενοι μπορούν να προσεγγίσουν εύκολα τη θέση της φωτιάς σε περίπτωση ατυχήματος. Σε περίπτωση πυρκαγιάς, δεν είναι απαραίτητο να τοποθετήσετε πολύ μακρύ σωλήνα. Επίσης, αυτός ο σωλήνας δίνει μια ελεγχόμενη ροή νερού στην πηγή της φωτιάς. Ένας κόκκινος στρογγυλός κύλινδρος μήκους 30 μέτρων είναι ο πιο συνηθισμένος στο είδος του. Έχει 19 χιλιοστά ημίσκληρο στρογγυλό σωλήνα στερεωμένο σταθερά σε τοίχο.
Οι βαλβίδες μπορούν να είναι αυτόματες ή χειροκίνητες. Οι χειροκίνητοι σωλήνες είναι παρόμοιοι με αυτούς που χρησιμοποιείτε στον κήπο σας. Πριν ξεδιπλώσετε τον εύκαμπτο σωλήνα, πρέπει να ενεργοποιήσετε τη βαλβίδα για να αφήσετε το νερό να ρέει στον σωλήνα. Με τον τρόπο αυτό, ο εύκαμπτος σωλήνας είναι ελεύθερος από παγετό και άλλες ζημιές. Από την άλλη πλευρά, η αυτόματη βαλβίδα διατηρεί συνεχώς το νερό. Ωστόσο, όταν ο κύλινδρος ξεδιπλώνεται, η αυτόματη βαλβίδα εξοικονομεί χρόνο και προσπάθεια επειδή μόνο μια απλή συστροφή του ακροφυσίου καρουλιού του σωλήνα θα επιτρέψει τη ροή του νερού από τον εύκαμπτο σωλήνα. Είναι ιδανική για έκτακτες ανάγκες.

Για την πυρασφάλεια, οι παλαιές διαδικασίες πυρόσβεσης εξακολουθούν να είναι οι πιο αποτελεσματικές. Οι πυροσβεστικές μάνικες είναι συνέχεια στη λίστα με τον απαραίτητο σύγχρονο εξοπλισμό πυρόσβεσης. Αυτοί οι εύκαμπτοι σωλήνες είναι πολύ αποτελεσματικοί για την περίπτωση πυρκαγιάς σε αποθήκες υφασμάτων, σχολεία, καταστήματα ξύλου και άλλους χώρους εργασίας όπου συνήθως βρίσκονται πανί, χαρτόνι, χαρτί, χαλί ή ξύλο. Για να διατηρήσετε τον εύκαμπτο και εύχρηστο σωλήνα πυρκαγιάς, είναι απαραίτητο ένα καρούλι. Για τα γραφεία ή τα κτίρια, τα καλύτερα μεγέθη κυλίνδρων είναι εύκαμπτος σωλήνας πυράκτωσης 19mm ή εύκαμπτος σωλήνας 25mm. Αυτοί οι κύλινδροι μπορούν να βρίσκονται σε ένα βραχίονα που επιτρέπει την περιστροφή του σωλήνα προς οποιαδήποτε κατεύθυνση κατά 180 μοίρες.

Οι πυροσβεστικοί σωλήνες εξακολουθούν να είναι ένας από τους πιο αποτελεσματικούς εξοπλισμούς πυρασφάλειας. Για να υποστηρίξετε τους εύκαμπτους σωλήνες, ο κύλινδρος πυροσβεστικού σωλήνα είναι κατασκευασμένος έτσι ώστε να διατηρείται τακτοποιημένος και προσιτός σε περιόδους έκτακτης ανάγκης. Η διαβεβαίωση ότι ο χώρος εργασίας σας είναι ασφαλής από ατυχήματα πυρκαγιάς έγκειται στην ετοιμότητα των ανθρώπων στο χώρο εργασίας για την αντιμετώπιση ενός τέτοιου απροσδόκητου ατυχήματος.